Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh

Bám sát đời sống người dân

Thứ Bảy, 12/01/2019, 07:14 [GMT+7]
.
.

Năm 2018, Quảng Ninh có 86% làng, khu phố được công nhận và giữ vững danh hiệu làng, khu phố văn hóa, đây được xem là con số đáng mừng trong công tác này. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò của làng, khu phố văn hóa thì cần phải có nhiều cách làm thiết thực hơn và đặc biệt là bám sát được với đời sống của người dân.

Một tiết mục biểu diễn trong buổi Liên hoan văn nghệ các làng văn hóa xã Yên Đức (Đông Triều)
Một tiết mục biểu diễn trong buổi Liên hoan văn nghệ các làng xã Yên Đức (TX Đông Triều).

Trong những năm qua, TX Đông Triều là địa phương nổi bật của Quảng Ninh trong việc xây dựng danh hiệu làng, khu phố văn hóa. Những cách làm hiệu quả của Đông Triều cũng đã được nhiều địa phương trong tỉnh học hỏi, nhân rộng. Để phát huy được vai trò của làng, khu phố văn hóa, các nhà văn hóa thôn, khu của TX Đông Triều đều được đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị cơ bản đảm bảo hoạt động. Bên cạnh đó, các thôn, khu đã được đầu tư hệ thống truyền thanh phục vụ cho trên 90% người dân được nghe đài. Thị xã đã triển khai lắp đặt mạng Internet đến nhà văn hóa thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới; 100% làng, khu phố được lắp đặt hệ thống pano tuyên truyền về chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (papi) xây dựng bảng tin tuyên truyền về tăng cường phát huy dân chủ ở cơ sở, được thị xã hỗ trợ 15 triệu đồng/bảng...

Để làng, khu phố văn hóa phát huy được hiệu quả, Quảng Ninh cũng đã thường xuyên rà soát, kiểm tra, hướng dẫn bình xét gia đình, làng, khu phố văn hoá tại các xã, phường, thị trấn sao cho đúng quy định đề ra. Bên cạnh đó, xây dựng, tổ chức hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; tổ chức tập huấn cho 3.132 đại biểu cấp thôn về nghiệp vụ, hoạt động thiết chế văn hoá cơ sở; tham gia 3 liên hoan nghệ thuật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc xây dựng gia đình, làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa ở Quảng Ninh cần phải có thêm nhiều cách làm mới để phát huy được vai trò hạt nhân của mỗi gia đình, đặc biệt khu vực miền núi. Từ thực tế trong đời sống, phong trào phải tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân, kéo họ vào cùng thực hiện. Song song với đó, các gia đình văn hóa, người có uy tín đã là hạt nhân nòng cốt thì phải tích cực, gương mẫu chấp hành quy ước, hương ước cộng đồng, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng... để làm gương.

Đường sá ở xã Đông Ngũ luôn sạch đẹp do ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân nơi đây
Đường giao thông ở xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, luôn sạch, đẹp do ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân nơi đây được nâng cao.

Đồng chí Hoàng Mạnh Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, cho biết: “Mỗi cá nhân phải tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương, nơi cư trú để xây dựng danh hiệu làng, khu phố văn hóa góp phần vào thành công chung của phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Bên cạnh đó, cán bộ cơ sở cũng phải luôn nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải thích, hướng dẫn cho họ trong quá trình thực hiện các phong trào”.

Dù còn nhiều khó khăn nhưng việc xây dựng danh hiệu làng, khu phố văn hóa của Quảng Ninh đã đạt được những thành công đáng kể. Tuy nhiên, Quảng Ninh cũng cần có thêm cách làm mới để phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân cùng chung tay xây dựng các làng, khu phố văn hóa hiệu quả hơn.

Nguyễn Duy

.
.
.
.
.
.
.
.