Móng Cái với mục tiêu xóa nghèo

Thứ Bảy, 29/12/2018, 15:30 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, TP Móng Cái đã có những giải pháp đồng bộ nhằm xóa nghèo một cách bền vững. Năm 2018, toàn thành phố đã có 103 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,5%. Năm 2019, thành phố phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Ông Lê Văn Vĩnh, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP Móng Cái cho biết: Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo giảm nghèo của thành phố đã tham mưu giao chỉ tiêu, kế hoạch thoát nghèo cụ thể cho 14 xã, phường (trừ phường Trần Phú, Ka Long, Hòa Lạc không có hộ nghèo); đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực đối với từng địa phương để tổ chức thực hiện nhằm đạt, vượt kế hoạch đã đề ra. Thành phố đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá công tác giảm nghèo ở các phường, xã, đôn đốc các phòng, ban thực hiện tốt việc đỡ đầu cho các xã khó khăn, tạo điều kiện để người dân vươn lên thoát nghèo. Tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân trước đây đã tách hộ để được hưởng các chính sách hỗ trợ hộ nghèo của Nhà nước không trông chờ, ỷ lại; huy động các nguồn lực xã hội hóa cho công tác giảm nghèo...

Các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai hiệu quả giúp người dân từng bước giảm nghèo.
Các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai hiệu quả giúp người dân từng bước giảm nghèo.

Để công tác giảm nghèo đi vào trọng tâm, trọng điểm, thành phố đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, phường, trong đó chú trọng tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, giải quyết việc làm tại chỗ, gắn với giảm nghèo; ưu tiên đầu tư phát triển cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn về cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, trợ giống, trợ giá cho sản xuất nông nghiệp v.v..

Theo đó, thành phố đã hỗ trợ hàng trăm hộ nghèo xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường. Việc đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo được quan tâm, chú trọng. Hàng năm, thành phố đều tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thôn, bản, khu phố và cán bộ làm công tác giảm nghèo của các xã, phường, nhờ đó, các chương trình xoá đói giảm nghèo, như: Tín dụng vay vốn ưu đãi, hỗ trợ dạy nghề, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo… được triển khai một cách hiệu quả, tạo tiền đề vững chắc xoá nghèo bền vững.

Để các hộ nghèo vươn lên phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, TP Móng Cái xác định tăng cường đẩy mạnh công tác khuyến nông - lâm - ngư nghiệp, hướng dẫn cách làm ăn cho hộ nghèo; thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn ngân sách của địa phương, hàng năm, thành phố đầu tư chuyển giao khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp cho các hộ nông dân. Trong năm, thành phố đã phối hợp với các ngành chức năng mở hàng chục lớp tập huấn cho hơn 1.200 lượt người; triển khai hơn 20 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất trồng trọt, chăn nuôi; huy động nguồn vốn xã hội hóa thực hiện công tác giảm nghèo. Thành phố còn đẩy mạnh xã hội hoá huy động nguồn lực thực hiện chương trình giảm nghèo. Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tích cực vào cuộc ủng hộ, giúp đỡ người nghèo.

Trong năm 2018, TP Móng Cái đã huy động các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn đóng góp hơn 600 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa, cải thiện nhà ở cho 39 hộ nghèo. Bên cạnh đó, người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn còn được tạo điều kiện chăm sóc sức khoẻ, cấp phát thẻ khám chữa bệnh, khám, cấp thuốc miễn phí. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số... theo đúng quy định; trong các dịp lễ, tết, quan tâm tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho 100% hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố với tổng số tiền trên 4,08 tỷ đồng; hoàn thành hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công là 82/82 nhà. Tỷ lệ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn đạt 100%. Giải quyết việc làm cho 3.765 lao động, đạt 104,5% kế hoạch, tỷ lệ lao động qua đào tạo trong độ tuổi lao động đạt 41.843/59.095 người, đạt tỷ lệ 70,8%.

Chương trình xây dựng NTM, xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu đã làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn của thành phố.
Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu đã làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn của Móng Cái.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố đã giảm từ 237 hộ đầu năm 2018 xuống còn 134 hộ, với tỷ lệ 0,5% vào cuối năm 2018; số hộ cận nghèo giảm từ 405 hộ xuống còn 294 hộ, chiếm tỷ lệ 1,1%. Năm 2019, trong số 134 hộ nghèo hiện nay thì có 80 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội, thành phố đã có kế hoạch giao các ban, ngành, đoàn thể, huy động nguồn lực xã hội hóa để đảm bảo thu nhập cho các hộ; thực hiện giảm 54 hộ nghèo để năm 2019, TP Móng Cái không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Hữu Việt

.
.
.
.
.
.
.
.