Chuyển biến tích cực trong giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo

Thứ Tư, 05/12/2018, 08:00 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành quan tâm thực hiện. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đã được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết theo đúng quy định pháp luật. 

Cán bộ Ban Tiếp công dân tỉnh trao đổi về việc tiếp nhận, xử lý đơn, thu khiếu nại của cử tri TP Cẩm Phả tại buổi tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh ngày 30/11/2018
Cán bộ Ban Tiếp công dân tỉnh trao đổi về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại của cử tri TP Cẩm Phả tại buổi tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh ngày 30/11/2018.

Ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền các địa phương, các sở, ngành hữu quan từ tỉnh đến cơ sở đều xây dựng chương trình triển khai thiết thực, hiệu quả để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đáng chú ý là nhiều địa phương đã phân công thường vụ cấp ủy phụ trách địa bàn theo dõi, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhiều địa phương, đồng chí bí thư cấp ủy đã chủ động bố trí phòng tiếp công dân riêng hoặc thường xuyên dự tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của địa phương để nắm bắt cụ thể các vụ việc và có chỉ đạo sát sao với chính quyền giải quyết kịp thời.

Cùng với đó, các địa phương đã kết hợp với chính quyền tổ chức nghe phản ánh, kiến nghị của các bí thư, trưởng các khu phố về tình hình kiến nghị của cử tri, các đề nghị, phản ánh của người dân phát sinh trong khu dân cư mỗi tháng một lần. Qua hội nghị, lãnh đạo cấp ủy đã trực tiếp giải đáp hoặc giao cho các ban, ngành liên quan của địa phương tập hợp hồ sơ và tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm tại cơ sở. Hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Chủ tịch UBND các địa phương đã trực tiếp tiếp công dân định kỳ, đột xuất, đồng thời tổ chức đối thoại trực tiếp nhiều vụ, việc khi mới phát sinh tại cơ sở.

Tiêu biểu là Chủ tịch UBND TP Hạ Long, TP Cẩm Phả và huyện Hải Hà đã trực tiếp xem xét, chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng mới phát sinh hay vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Đặc biệt là thời gian gần đây, bí thư cấp ủy và chủ tịch UBND 5 địa phương có Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đi qua đều chủ động tập trung chỉ đạo quyết liệt việc giải phóng mặt bằng và xử lý các tình huống phát sinh dự báo sẽ diễn ra sau khi công bố và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Từ đầu năm 2018 đến nay, các cơ quan hành chính các cấp của tỉnh đã tiếp 6.985 lượt công dân với 5.482 vụ việc, trong đó có 169 đoàn đông người với 168 vụ việc công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Chỉ tính riêng Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã tiếp 1.398 lượt công dân với 508 vụ việc, trong đó 50 lượt đoàn đông người. Về đơn thư kiến nghị, phản ánh, cơ quan chức năng các cấp của tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 10.848. Qua phân loại có 497 vụ việc khiếu nại và 32 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp còn lại là đơn thư phản ánh, kiến nghị trùng lặp, nặc danh, không rõ nội dung, địa chỉ người gửi...

Lãnh đạo phường Yên Thanh (TP Uông Bí) kiểm tra kết quả giải quyết đơn, thư kiến nghị của người dân liên quan đến việc triển khai dự án hạ tầng trên địa bàn
Lãnh đạo phường Yên Thanh (TP Uông Bí) kiểm tra kết quả giải quyết đơn thư kiến nghị của người dân liên quan đến việc triển khai dự án hạ tầng trên địa bàn.

Về kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, từ đầu năm đến nay, các cơ quan hành chính đã thụ lý 697 vụ (có 201 vụ chuyển sang từ năm 2017) và đã giải quyết 545 vụ, đạt 78%. Liên quan đến giải quyết tố cáo, từ đầu năm đến nay, số vụ việc các cơ quan hành chính các cấp đã thụ lý 37 vụ việc và đã giải quyết được 29 vụ việc. Các vụ việc còn lại đều đang được chỉ đạo xem xét, giải quyết đúng thời gian, trình tự theo quy định.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.