Tiên Yên thực hiện chủ đề công tác năm

Thứ Sáu, 09/11/2018, 19:54 [GMT+7]
.
.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh về "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên", huyện Tiên Yên đã xây dựng nhiều kế hoạch, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Qua đó đã đạt được những kết quả tích cực trong việc cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên.

Huyện chỉ đạo Công ty CP Đô thị môi trường Tiên Yên mở rộng phạm vi hoạt động thu gom rác thải tại các xã, thị trấn. Trong đó, gần 95% rác thải trên địa bàn thị trấn, 50% rác thải tại các xã Tiên Lãng, Đông Ngũ, Đông Hải, Yên Than, Hải Lạng, Đồng Rui được thu gom, xử lý thô bằng hình thức đốt, chôn lấp thủ công. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chủ động tham gia giữ gìn, bảo vệ tài nguyên, môi trường; tích cực tham gia các hoạt động tập thể làm cho môi trường sống trên địa bàn ngày càng sạch, đẹp hơn. Qua đó, từng bước tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong công tác bảo vệ, ứng phó, xử lý ô nhiễm môi trường trong các cấp, ngành và nhân dân.

Trạm Biên phòng Cảng Mũi Chùa phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Tiên Lãng ra quân hưởng ứng chiến dịch
Trạm Biên phòng Cảng Mũi Chùa phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Tiên Lãng ra quân hưởng ứng chiến dịch "Hãy làm sạch biển".

Đặc biệt, gắn việc thực hiện chủ đề công tác năm 2018 với Chỉ thị số 18 của tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng huyện Tiên Yên đã phối hợp phát hiện, xử lý hàng chục vụ khai thác, đánh bắt nguồn lợi thủy sản trái phép; tạm giữ 10 phương tiện tàu, thuyền; tiêu hủy hàng ngàn mét lưới lồng bát quái và các ngư cụ phục vụ khai thác, đánh bắt thủy sản bằng hình thức tận diệt. Kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh 13/13 điểm hoạt động kinh doanh, thu mua, tập kết phế liệu, trong đó có 12/13 điểm thu mua, tập kết phế liệu nằm trong khu dân cư; 10/13 điểm chưa trang bị trang thiết bị PCCC.

Một trong những đề án góp phần bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên, đó là “Phân loại, xử lý rác thải tại gia đình” do Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện từ đầu năm 2018 tại 12 xã, thị trấn, bước đầu mang lại hiệu quả làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trường. Ngoài ra, Cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội còn triển khai xây dựng nhiều mô hình làm thay đổi hành vi về bảo vệ môi trường tự nhiên, như: Thôn, khu, tổ thực hiện phân loại, xử lý rác; thực hiện sử dụng "rác tái chế" thành việc làm hiệu quả thiết thực; mô hình tổ, nhóm "Dùng làn đi chợ", nhằm hạn chế sử dụng túi nilon; mô hình "Tổ thu gom rác thải" từ các gia đình đến địa điểm tập kết rác tập trung của các xã, thị trấn... mô hình thôn, khu xanh, sạch, đẹp.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến tới ngư dân về bảo vệ môi trường biển.
Lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến tới ngư dân về bảo vệ môi trường biển.

Huyện đã tiến hành lựa chọn nhà đầu tư để triển khai thực hiện Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại xã Đông Hải, đồng thời lập các phương án tối ưu khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tiến tới hoàn nguyên môi trường bãi rác thôn Cống To, xã Tiên Lãng; tiếp tục tăng cường quản lý tình trạng khai thác cát, đá, sỏi theo đúng chỉ đạo của tỉnh. Ngoài ra, một số chỉ tiêu về môi trường như tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước sạch đạt 98,6%; tỷ lệ dân cư nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh đạt 97%; 100% lượng chất thải rắn y tế không nguy hại và nguy hại phát sinh tại các cơ sở y tế, bệnh viện được thu gom, xử lý; tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 92,3%.

Với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các cấp, ngành và nhân dân trên địa bàn cùng những giải pháp cụ thể, phù hợp, việc thực hiện chủ đề công tác năm của Tiên Yên đã đạt được những kết quả khả quan, tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác bảo vệ môi trường.

Xuân Thao (Trung tâm TT-VH Tiên Yên)

.
.
.
.
.
.
.
.