Tăng cường quản lý đối với chung cư

Thứ Sáu, 12/10/2018, 08:11 [GMT+7]
.
.

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

a
Tăng cường quản lý đối với chung cư.

Trong đó một trong những nội dung của Chỉ thị là phải công khai dự án nhà chung cư không bảm bảo về phòng cháy chữa cháy, xử lý nghiêm ban quản trị sử dụng kinh phí bảo trì trái quy định. Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư, ban quản trị và chế tài xử phạt các hành vi vi phạm trong công tác quản lý, vận hành nhà chung cư; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về phần diện tích thuộc sở hữu chung và sở hữu riêng trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng có liên quan.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.