Đại đoàn kết toàn dân

Khẳng định vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thứ Bảy, 11/08/2018, 08:52 [GMT+7]
.
.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền luôn chú trọng phát huy vai trò chủ thể của người dân để tạo nguồn lực mạnh mẽ thực hiện thành công cuộc vận động.

Vai trò chủ thể của người dân trong triển khai cuộc vận động thể hiện ở chỗ người dân chính là người tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện việc cụ thể theo tình hình, đặc thù tại địa phương mình sao cho phù hợp nhất. Đơn cử như trong xây dựng nông thôn mới (NTM), các xã nông thôn muốn “về đích” thành công thì phải đạt được rất nhiều tiêu chí với sự phấn đấu, nỗ lực trong một thời gian dài, do đó cần có một chương trình, kế hoạch với những lộ trình, biện pháp, cách làm cụ thể. Các tiêu chí đề ra để chấm điểm, đánh giá thì giống nhau trên phạm vi toàn quốc, tuy nhiên, mỗi địa phương có những điểm xuất phát khác nhau, có những điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội không giống nhau nên phải tự có những biện pháp, cách thức riêng thực hiện. Muốn vậy thì chính người dân ở địa phương đó phải tham gia bàn bạc, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của mình trong xây dựng các kế hoạch, biện pháp cụ thể thì mới khơi dậy được những cách làm hay, mới rút ngắn con đường đạt đích NTM.

Cán bộ MTTQ cùng đại các đoàn thể phường Đông Triều và lực lượng trật tự đô thị TX Đông Triều vận động người dân chấp hành quy định hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.
Cán bộ MTTQ cùng đại diện các đoàn thể phường Đông Triều và lực lượng trật tự đô thị TX Đông Triều vận động người dân chấp hành quy định hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đông Triều là địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng NTM và hiện đang triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu (tiêu chí số 20). Tìm hiểu được biết, cách làm của thị xã là tập trung thực hiện công tác tuyên truyền theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” và “tuyên truyền rộng, vận động sâu” nhằm giúp cán bộ, nhân dân nắm chắc về chủ trương xây dựng NTM kiểu mẫu. Quá trình triển khai thì thường xuyên họp bàn, lấy ý kiến từ nhân dân và thống nhất cách làm sao cho hiệu quả, sáng tạo. Các hộ dân tham gia được tạo điều kiện tham quan học hỏi các mô hình vườn kiểu mẫu tiêu biểu; được hướng dẫn, tập huấn về quy trình, kỹ thuật chăm sóc, phát triển các loại cây trồng phù hợp với thế mạnh của địa phương. Thậm chí đối với từng hộ tham gia xây dựng vườn kiểu mẫu, cơ quan chức năng của thị xã còn hỗ trợ xây dựng bản vẽ quy hoạch vườn bằng định dạng 3D, mỗi vườn sẽ có một mẫu thiết kế riêng để triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Ông Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TX Đông Triều, cho biết: Chúng tôi xác định, chỉ có được NTM thực chất, bền vững khi trình độ dân trí của người dân được nâng cao, người dân có đời sống văn hóa lành mạnh, tiên tiến, tình làng nghĩa xóm được tôn trọng, có nhiều làng văn hóa, gia đình văn hóa, an ninh, trật tự ở địa phương được bảo đảm. Những tiêu chí này chỉ đạt được khi nào người dân tích cực, tự giác tham gia thực hiện. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, MTTQ và các đoàn thể tích cực vào cuộc với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động đã làm thay đổi nhận thức của người dân. Hiểu được mục đích cuối cùng chính là phục vụ cho lợi ích của chính mình nên bà con cơ bản đều đồng tình, hưởng ứng.

Đối với thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh, MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền đến toàn bộ các khu dân cư, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia bằng các mô hình, phần việc sao cho phù hợp nhất với điều kiện địa bàn mình. Điển hình như: Tự quản trật tự đô thị, an toàn giao thông; hỗ trợ cây, con giống, vốn vay cho các hộ khó khăn phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; hỗ trợ người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng mô hình điểm khi dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (toàn tỉnh hiện có 22 mô hình tại 4 địa phương: Đông Triều, Đầm Hà, Cẩm Phả, Bình Liêu)… Qua đó, hình thành nếp sống văn minh, mỗi người dân tuân thủ quy ước chung của thôn, khu phố; là tiêu chí bình xét danh hiệu văn hóa giữa các gia đình, cụm dân cư, đơn vị.

Đập tưới tiêu Nà Ngờ - Xóm Đình (xã Đạp Thanh, Ba Chẽ) được hoàn thành, đưa vào sử dụng nhờ
Đập tưới tiêu Nà Ngờ - Xóm Đình (xã Đạp Thanh, Ba Chẽ) được hoàn thành, đưa vào sử dụng nhờ "chính quyền quyết tâm, người dân đồng thuận".

Quyền làm chủ của nhân dân còn được phát huy thông qua các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Bằng cách trực tiếp giám sát ở cơ sở, người dân chủ động theo dõi, đánh giá quá trình đầu tư, thi công những dự án quy mô nhỏ và vừa tại địa phương như các công trình đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, kênh mương tưới tiêu, chỉnh trang nhà văn hoá... Thống kê của Ủy ban MTTQ tỉnh, 6 tháng đầu năm, các ban đã tổ chức giám sát 653 cuộc, kiến nghị 196 vụ việc và đã được các cấp thẩm quyền xem xét giải quyết 172 vụ. Từ đó kịp thời phát hiện, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý các việc làm sai quy định, xâm hại lợi ích của cộng đồng.

Thực tế cho thấy, ý thức và việc tự nguyện tham gia hành động của người dân sẽ quyết định cho sự thành công của các cuộc vận động. Vì vậy, vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên rất quan trọng trong việc tuyên truyền các nội dung của cuộc vận động đến khu dân cư, đến từng hộ gia đình, đến từng người dân để họ nhận thấy được vai trò và lợi ích của mình khi thực hiện.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phát động, hướng tới mục tiêu đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thu hẹp khoảng cách giữa người dân nông thôn và thành thị. Việc tổ chức thực hiện được tiến hành đồng bộ, có phân cấp từ Trung ương tới địa phương, trong đó tập trung trọng tâm là khu dân cư.

 

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.