Đông Triều chuẩn hóa nguồn nhân lực

Thứ Hai, 23/04/2018, 18:12 [GMT+7]
.
.

Để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, ngay từ năm 2013, TX Đông Triều đã xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực thị xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, thời gian qua, thị xã đã đăng ký nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ do Sở Nội vụ tổ chức và đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, nâng cao kiến thức về chính quyền điện tử, các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn…

Tin liên quan

Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của KT-XH, đội ngũ trí thức của thị xã ngày một tăng. Tính đến hết tháng 12/2017, tổng số trí thức toàn thị xã đạt trên 17.412 người; trình độ đào tạo chính quy chiếm 44%... Từ năm 2008 đến nay, thị xã đã thu hút được 8 thạc sỹ là công chức; tuyển dụng 1.212 người có trình độ đại học chuyên ngành về kinh tế, quản trị kinh doanh, nông nghiệp, sư phạm, công nghệ thông tin vào công tác tại các cơ quan, đơn vị của thị xã. Đồng thời, thị xã cũng đã đánh giá, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho 517 cán bộ; quan tâm đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý đối với những trí thức có trình độ chuyên môn cao, ý thức rèn luyện phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ; tạo điều kiện để cho họ được đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về lý luận chính trị, quản lý nhà nước… Đa số những cán bộ, công chức, viên chức sau đào tạo, trình độ năng lực chuyên môn đã có thay đổi, đáp ứng được yêu cầu thực thi công vụ, góp phần hoàn thiện yêu cầu trong công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị. Thời gian qua, các cơ quan chức năng của thị xã đã chủ động tham mưu với Thị ủy, UBND thị xã phối hợp với các trường đại học, trung tâm đào tạo mở được 7 lớp đào tạo cho 754 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Là điểm sáng trong cải cách hành chính của tỉnh, Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, đặc biệt là luôn quan tâm đến chất lượng đội ngũ cán bộ phục vụ nhân dân. Đó là việc tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia thực hiện cải cách hành chính. Trong thời gian qua, hơn 12 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức với trên 3.000 học viên được tổ chức hiệu quả về một số nội dung: Chính quyền điện tử, bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại tại xã, phường và trực tiếp thực hành trên máy tính các thao tác về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3… Không chỉ tập huấn, đào tạo thông thường mà còn tổ chức hội đồng kiểm tra, sát hạch về trình độ sử dụng, ứng dụng CNTT và kỹ năng sử dụng các dịch vụ công trong thực thi công vụ đối với tất cả đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức các phòng, ban chuyên môn từ thị xã đến xã, phường.

Nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện của nguồn nhân lực trên địa bàn, thị xã cũng đã quan tâm đến các chế độ, chính sách đối với các cán bộ, trí thức, nhất là việc thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn đối với những người có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, thị xã đã nâng lương trước thời hạn cho 472 trường hợp, thực hiện đúng chế độ phụ cấp thâm niên đối với đội ngũ trí thức có chuyên ngành đặc biệt, thanh toán chế độ làm thêm giờ theo đúng quy định.

Lớp tập huấn thuyết minh viên du lịch theo Tiêu chuẩn VTOS của Trung tâm VH-TT TX Đông Triều
Lớp tập huấn thuyết minh viên du lịch theo Tiêu chuẩn VTOS của Trung tâm VH - TT TX Đông Triều. Ảnh do Phòng TT -VH TX Đông Triều cung cấp.

Cùng với đó, việc tôn vinh những đóng góp của họ cũng được các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện. Toàn thị xã hiện có 51 trí thức được Nhà nước phong tặng các danh hiệu, như: Nhà giáo Ưu tú, Thầy thuốc Ưu tú, Nghệ sĩ Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân… Việc thực hiện đầy đủ các chế độ, tôn vinh, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công việc đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ, trí thức say mê nghiên cứu, học tập góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của thị xã.

Ông Phạm Xuân Huệ, Trưởng Phòng Nội vụ TX Đông Triều, cho biết: Các cấp ủy, chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức tham gia đóng góp tài năng, trí tuệ vào các quyết sách chiến lược của địa phương cũng như tạo điều kiện để họ xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các lĩnh vực có liên quan… Từ đó, chất lượng đào tạo cán bộ ngày một được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương.

Vân Anh

.
.
.
.
.
.
.
.