Chuyển biến trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC ở Đông Triều

Chủ Nhật, 15/04/2018, 17:25 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền của TX Đông Triều có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) thuộc thẩm quyền. Qua đó, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Trưởng Ban Tiếp công dân, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND TX Đông Triều, cho biết: UBND thị xã luôn tập trung thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định, đặc biệt là bám sát các nội dung của Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới, Công văn số 08/UBND-TD ngày 19/10/2017 của Ban Tiếp công dân tỉnh về chấn chỉnh việc thực hiện quy định tiếp công dân thường kỳ tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, các buổi tiếp công dân được tổ chức thực hiện hiệu quả, ấn định vào ngày 1 và 15 hằng tháng với trực tiếp Chủ tịch UBND thị xã – Chủ tịch Hội đồng Tiếp công dân thị xã tham gia chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh. Ban Tiếp công dân thị xã duy trì thực hiện tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần tại Trung tâm HCC thị xã; sẵn sàng tiếp, giải đáp, hướng dẫn những thắc mắc, kiến nghị của người dân có nhu cầu.

Cán bộ xã Bình Dương, TX Đông Triều tiếp công dân đột xuất tại trụ sở UBND xã, tiếp nhận nhanh chóng những kiến nghị, phản ảnh của người dân.
Cán bộ xã Bình Dương (TX Đông Triều) tiếp công dân đột xuất tại trụ sở UBND xã.

Sau các buổi tiếp công dân, Ban Tiếp công dân có nhiệm vụ báo cáo, tham mưu cho UBND thị xã ban hành văn bản thông báo kết quả tiếp công dân, gửi các cấp, ngành, cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch xã, phường có trách nhiệm tổng hợp kết quả tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, KNTC theo lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách, báo cáo với Thanh tra thị xã, Ban Tiếp công dân, có hướng dẫn cụ thể cho người dân chuyển đơn thư tới các cơ quan khác để giải quyết những vụ việc không thuộc thẩm quyền.

Thị xã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các phường, xã, cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường hoạt động quản lý nhà nước và thanh tra trách nhiệm thực hiện tiếp công dân, giải quyết KNTC. Trong đó, quán triệt rõ đến các xã, phường xây dựng kế hoạch tiếp công dân cố định vào thứ 5 hằng tuần theo quy định, niêm yết công khai thời gian làm việc, lịch tiếp thường xuyên, định kỳ tại trụ sở UBND xã, phường để công dân biết, thực hiện.

Thực tế tại phường Đức Chính, chúng tôi được đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường, cho biết: Với trách nhiệm của mình, tôi nghiêm túc thực hiện việc tiếp công dân theo quy định, không vắng mặt hoặc ủy quyền cho cấp phó vào các ngày tiếp công dân định kỳ. Phường cũng luôn đặc biệt lưu ý tới việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong công tác tiếp công dân dù là định kỳ hay đột xuất; nghiêm túc thực hiện quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với người dân trên địa bàn để làm tốt trách nhiệm giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền. Phòng tiếp công dân được bố trí, sắp xếp thuận tiện, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cần thiết để tạo thuận lợi tối đa cho người dân tới kiến nghị, phán ánh.

Cán bộ phường Đức Chính, TX Đông Triều rà soát hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của xã.
Cán bộ phường Đức Chính (TX Đông Triều) rà soát hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Trong giải quyết KNTC, Ban Tiếp công dân thị xã nghiên cứu, phân loại đơn thư để chuyển đến cơ quan đúng thẩm quyền giải quyết; đồng thời làm thủ tục báo tin cho công dân gửi đơn biết, liên hệ để được xem xét, giải quyết theo quy định. Năm 2017, toàn thị xã tiếp 264 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, với 348 người. Tổng số đơn thư các cấp tiếp nhận là 199 đơn, trong đó, cấp thị xã nhận 135 lượt đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, cấp xã nhận 64 lượt đơn. Thị xã đã quan tâm, giải quyết được 184 đơn, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài đạt hiệu quả cao.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.