Thường trực HĐND tỉnh khảo sát hoạt động các trạm quan trắc tự động

Thứ Tư, 10/01/2018, 14:55 [GMT+7]
.
.

Ngày 10/1, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đi khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động tại một số trạm quan trắc tự động trên địa bàn TP Hạ Long.

đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động tại một số trạm quan trắc tự động
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khảo sát thiết bị tại Trạm quan trắc tự động chất lượng không khí tại khu vực tuyển than Nam Cầu Trắng.

Cụ thể, Đoàn đã đi kiểm tra hoạt động tại 3 trạm quan trắc tự động: Trạm quan trắc tự động chất lượng nước tại khu vực Cảng Xăng dầu B12; Trạm quan trắc tự động chất lượng không khí tại khu vực Hà Khánh; Trạm quan trắc tự động chất lượng không khí tại khu vực tuyển than Nam Cầu Trắng.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, tính đến tháng 12/2017, trên địa bàn tỉnh đã đầu tư lắp đặt được 47 trạm quan trắc tự động. Việc thực hiện lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường tự động bước đầu đã thay đổi nhận thức của chủ các doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất. Hệ thống thu thập được bộ dữ liệu quan trắc tự động cho phép đánh giá được mức độ ô nhiễm các thông số cơ bản về môi trường không khí, nước tại các khu vực đặt trạm quan trắc. Sở đã công bố số liệu quan trắc trực tuyến ra bảng hiển thị điện tử tại khu vực ngã ba Kênh Liêm, TP Hạ Long để nhân dân giám sát.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra thiết bị tại Trạm quan trắc tự động chất lượng nước tại khu vực Cảng Xăng dầu B12
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra thiết bị tại Trạm quan trắc tự động chất lượng nước tại khu vực Cảng Xăng dầu B12.

Sau khi khảo sát, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng tại các trạm quan trắc tự động, từ việc nâng cấp phần mềm đến vận hành, quản lý trạm, xử lý số liệu, cảnh báo, dự báo.

Để thực hiện tốt hơn các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu Trung tâm Quan sát và phân tích môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường phải đảm bảo tính chuyên nghiệp, đồng bộ về hạ tầng, con người, cơ chế vận hành, đưa ra cảnh báo kịp thời, tiến đến mục tiêu để mọi người dân có thể cập nhật, truy cập đầu ra về số liệu.

đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra việc vận hành các trạm quan trắc tự động tại Trung tâm Quan sát và phân tích môi trường
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, kiểm tra việc vận hành các trạm quan trắc tự động tại Trung tâm Quan sát và phân tích môi trường.

Trạm quan trắc tự động chất lượng không khí tại khu vực Hà Khánh cần sớm di chuyển cây xanh nằm sát trạm, ảnh hưởng đến chất lượng quan trắc. Tại Trạm quan trắc tự động chất lượng nước tại khu vực Cảng Xăng dầu B12 cần bổ sung chỉ số quan trắc Colifom và dầu, góp phần đảm bảo chất lượng bãi tắm. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cần quan tâm đến việc quan trắc nước ở các hồ lớn phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt tại các khu đô thị, các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Tất cả các số liệu quan trắc, đặc biệt ở vị trí nhạy cảm liên quan đến xả thải, như: Nhiệt điện, xi măng, nhà máy tuyển than, nước thải khu vực mỏ hầm lò ngành Than, khu công nghiệp cần kịp thời đưa ra các cảnh báo, khi có vấn đề bất thường phải báo cáo các cơ quan chức năng và kiên quyết sử dụng kết quả quan trắc tự động để xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước.

Lan Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.