UBND tỉnh chỉ đạo việc tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt tại Công ty Cổ phần Tập đoàn INDEVCO

Thứ Hai, 13/11/2017, 17:42 [GMT+7]
.
.

Ngày 13/11, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 8485/UBND-MT về việc tiếp nhận và xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty Cổ phần Tập đoàn INDEVCO.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND TP Hạ Long tiếp tục thu gom, vận chuyển rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố về xử lý tại Trung tâm Xử lý chất thải rắn tại xã Vũ Oai, Hòa Bình, huyện Hoành Bồ của Công ty Cổ phần Tập đoàn INDEVCO từ ngày 12/11/2017 (Công ty đã đồng thuận tại Văn bản số 358/INDEVCO ngày 12/11/2017).

UBND các địa phương: Hạ Long, Cẩm Phả, Hoành Bồ, Quảng Yên thực hiện thanh toán tiền xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo các điều, khoản quy định trong hợp đồng đã ký với Công ty Cổ phần Tập đoàn INDEVCO theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8238/UBND-XD5 ngày 2/11/2017, đến hết tháng 10/2017.

Từ ngày 1/11/2017, khối lượng chất thải rắn của các địa phương được Trung tâm Xử lý chất thải rắn tiếp nhận, Công ty chưa thu tiền xử lý chất thải sinh hoạt cho đến khi Nhà máy Xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt của Công ty hoàn thành đưa vào sử dụng và rác thải đã tập kết được xử lý bằng công nghệ đốt. Sau đó, các địa phương xác nhận khối lượng đã tập kết và nghiệm thu khối lượng rác đã được xử lý bằng công nghệ đốt để thanh toán cho Công ty Cổ phần Tập đoàn INDEVCO theo quy định.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh có phương án hỗ trợ Công ty tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án theo công nghệ đốt, đảm bảo an toàn về môi trường.

Tin liên quan

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.