Đại hội Công đoàn huyện Ba Chẽ lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ Ba, 14/11/2017, 16:28 [GMT+7]
.
.

Trong 2 ngày 13 và 14/11, Liên đoàn Lao động huyện Ba Chẽ tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ban chấp hành khóa X ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Ba Chẽ khóa X ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, Liên đoàn Lao động huyện đã tích cực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CN,VC,LĐ). Các chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định trong nhiệm kỳ đều đạt, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Những kết quả trên tạo tiền đề, động lực cho các cấp công đoàn trong toàn huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp công đoàn trong toàn huyện phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: 90% cán bộ công đoàn các cấp được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; hằng năm có 100% đoàn viên, CN,VC,LĐ có nhu cầu được tư vấn pháp luật miễn phí, bồi dưỡng kiến thức; kết nạp mới từ 150 đoàn viên, thành lập mới từ 3 công đoàn cơ sở trở lên; có từ 90% nữ CN,VC,LĐ đăng ký phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Thùy Loan - Bình Minh (Trung tâm TT&VH huyện Ba Chẽ)


 

.
.
.
.
.
.
.
.