Giám đốc sở GD-ĐT Vũ Liên Oanh:"Quan điểm xuyên suốt của ngành là ưu tiên giáo dục vùng khó..."

Thứ Bảy, 09/09/2017, 19:09 [GMT+7]
.
.

Thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong nhiều năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho tỉnh triển khai đầy đủ các chính sách của trung ương và ban hành nhiều chương trình, chính sách riêng của tỉnh hỗ trợ cho giáo dục ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Bước vào năm học mới 2017-2018, phóng viên Báo Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện với đồng chí Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xung quanh vấn đề này.

- Thưa đồng chí, trong thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo đã dành sự quan tâm đến giáo dục của các xã đặc biệt khó khăn như thế nào?

+ Ngành Giáo dục đã thực hiện đề án kiên cố hoá trường lớp từ năm 2006-2010 xoá cơ bản phòng học tạm, đưa tỷ lệ phòng học kiên cố lên đạt 90,8%, tăng cường đầu tư trang thiết bị dạy học đảm bảo theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT. Sở đã tham mưu cho tỉnh ban hành một số chính sách hỗ trợ giáo viên và người học, như: Hỗ trợ tiền ăn trưa tại các cơ sở giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi có cha mẹ thường trú tại các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng học sinh bán trú đang học tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ tiền ăn trưa tại các cơ sở giáo dục mầm non cho đối tượng trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi có cha mẹ thường trú tại các xã, phường, thị trấn trong Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh, không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 60/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đối tượng trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo...

- Cuối năm 2016, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về việc đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Vậy, ngành Giáo dục và Đào tạo đã cùng các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết này như thế nào?

Học sinh Trường Tiểu học thị trấn Ba Chẽ trong ngày khai giảng. Ảnh: Phạm Tăng
Học sinh Trường Tiểu học thị trấn Ba Chẽ trong ngày khai giảng. Ảnh: Phạm Tăng

+ Thực hiện Kế hoạch số 2383/KH-UBND tỉnh về triển khai phong trào thi đua “Phấn đấu đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành Chương trình 135” giai đoạn 2017-2020, Sở đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố có xã khó khăn hoàn thành các yêu cầu của xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 đối với các tiêu chí trường học đạt tiêu chí 05, Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Trước tiên, Sở phối hợp cùng với các huyện rà soát thực trạng các cơ sở giáo dục của các xã, thôn đặc biệt khó khăn về các tỷ lệ theo yêu cầu của xã hoàn thành Chương trình 135, từ đó lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia, Sở lập kế hoạch đề nghị tỉnh trang bị thiết bị dạy học. Kết quả rà soát thực trạng về các cơ sở giáo dục của các xã khó khăn, tính đến ngày 2-5-2017, 22 xã của Chương trình 135 có tổng cộng 62 trường (trong đó mầm non 22 trường, tiểu học 17 trường, trung học cơ sở 15 trường, tiểu học và trung học cơ sở 8 trường), thì có 34 trường đạt chuẩn quốc gia (56,18%); có 8 xã có trường đạt chuẩn quốc gia trên 67%, phổ cập giáo dục trung học có 22/22 xã đạt. Sở xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trong 6 tháng đầu năm 2017, gồm: Đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia 13 trường, ước kinh phí thực hiện là 156 tỷ đồng; xây dựng chỉ tiêu về tiêu chí giáo dục nâng từ 2 xã lên 17 xã. Ngành phấn đấu đến năm 2020 có 12/22 xã hoàn thành chỉ tiêu về trường học và giáo dục của Chương trình 135.

- Thực hiện thư kêu gọi của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, ngành Giáo dục đã có những giải pháp cụ thể nào để huy động nguồn lực xã hội hoá đầu tư cho giáo dục?

+ Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm tốt công tác tuyên truyền đối với các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp đồng hành cùng góp sức với tỉnh để đẩy nhanh tiến độ đưa 22 xã đặc biệt khó khăn hoàn thành Chương trình 135. Ngành Giáo dục đã vận động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ đầu tư cho giáo dục các xã khó khăn. Tổng kinh phí đạt 367.011.700 đồng. Chúng tôi đã tổ chức các đợt công tác hỗ trợ nhân dân các xã khó khăn về quần áo, thực hiện nếp sống ăn, ở hợp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh...

- Đầu tư cho các xã khó khăn, ngành sẽ ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực nào không, thưa đồng chí?

+ Quan điểm xuyên suốt của ngành là ưu tiên giáo dục vùng khó nên việc đầu tư phải đồng bộ: Cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ và chuyên môn mới thúc đẩy giáo dục vùng khó khăn phát triển, đồng thời đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã khó khăn, xây dựng kinh tế - xã hội vùng khó khăn hoàn thành Chương trình 135, phát triển bền vững...

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!.

Phạm Học

.
.
.
.
.
.
.
.