Cập nhật kiến thức bảo vệ môi trường cho cán bộ MTTQ ở khu dân cư

Thứ Sáu, 04/08/2017, 15:29 [GMT+7]
.
.

Ngày 4/8, tại TP Hạ Long, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu dân cư năm 2017 cho 120 đại biểu là cán bộ, lãnh đạo MTTQ 18 tỉnh phía Bắc.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp một số nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình mới; cập nhật thông tin về các sự cố môi trường trong thời gian gần đây; tác động của suy thoái, ô nhiễm môi trường đến sản xuất và đời sống của người dân.

Đồng thời, được triển khai một số nội dung cơ bản trong chương trình phối hợp số 20/CTrPH-MTTW-BTNMT ngày 26-12-2016 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2017-2022; hướng dẫn, thảo luận phương pháp vận động nhân xây dựng các mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu...

Hội nghị tập huấn nhằm bổ sung, trang bị kiến thức cho cán bộ Mặt trận các cấp về công tác bảo vệ môi trường, tác động của biến đổi khí hậu đến sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của quốc gia và đời sống của người dân. Từ đó, vận dụng linh hoạt những kiến thức này vào thực tiễn công tác tại địa phương, tăng cường các giải pháp vận động nhân dân tham gia hiệu quả vào công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh nhân rộng các cá nhân điển hình tại cộng đồng dân cư trong thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường.

                                                                  Nguyễn Dung

 

.
.
.
.
.
.
.
.