Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28-7 (1929-2017)

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Thứ Năm, 27/07/2017, 09:37 [GMT+7]
.
.

Để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thời gian qua, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn, thực hiện tốt vai trò đại diện cho người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp...

THỰC HIỆN TỐT CHỨC NĂNG SỐ 1

Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động là chức năng số 1 của tổ chức công đoàn. Trong bối cảnh kinh tế có nhiều thách thức, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn như hiện nay thì thực hiện tốt chức năng này không hề đơn giản. Song với quan điểm “Ở đâu có tổ chức công đoàn, ở đó quyền lợi người lao động được bảo vệ”, các cấp công đoàn Quảng Ninh đã nỗ lực để quyền lợi của người lao động luôn được đảm bảo. Trong công tác chăm lo đời sống người lao động, nhiều CNLĐ rất vui mừng khi ở Quảng Ninh, năm 2017, Tết sum vầy được tổ chức tại 3 cấp: Tỉnh, trên cơ sở và đặc biệt là cấp cơ sở với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả như tổ chức Tết sum vầy, bố trí xe đưa đón công nhân về quê ăn Tết, hỗ trợ vé xe và nhiều hoạt động đón Tết khác cho CNLĐ... Các cấp công đoàn đã phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động thăm, tặng 18.280 suất quà cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 12,64 tỷ đồng; tặng quà cho 2.135 CNLĐ từ nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh, doanh nghiệp và LĐLĐ tỉnh. 6 tháng đầu năm, Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo đã giải ngân vốn vay cho 405 CNVC-LĐ nghèo với tổng số tiền 5,94 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 45 nhà ở từ Quỹ Mái ấm công đoàn cho CNVC-LĐ nghèo, trị giá 1,5 tỷ đồng; thẩm định cho vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm hơn 1 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tùng và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Danh Chức trao tặng Giải thưởng 28-7 năm 2017 cho các chủ tịch công đoàn tiêu biểu xuất sắc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tùng và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Danh Chức trao tặng Giải thưởng 28-7 năm 2017 cho các chủ tịch công đoàn tiêu biểu xuất sắc.

Xác định thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở là việc quan trọng và cần thiết trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, hợp tác trong doanh nghiệp, các cấp công đoàn đã tăng cường đôn đốc, hướng dẫn công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Triển khai thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về chất lượng bữa ăn ca của người lao động, các cấp công đoàn đã hướng dẫn, phối hợp người sử dụng lao động nâng cao chất lượng thoả ước lao động tập thể, đến nay đã có 421 bản thoả ước có nội dung đảm bảo bữa ăn ca của người lao động, chất lượng bữa ăn ca của CNLĐ được đảm bảo. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cũng chủ động nắm bắt tình hình doanh nghiệp và lao động, kịp thời đề xuất giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, CNLĐ như: Tham gia giải quyết nợ đọng BHXH, bước đầu thu về 17 tỷ đồng nợ đọng, đảm bảo quyền lợi cho người lao động; rà soát, tổng hợp vướng mắc, bất cập về chế độ lương, đóng BHXH cho 2.221 giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục. Trước tình hình Công ty TNHH Everbest Việt Nam có thông báo ngừng hoạt động trước thời hạn vào đúng dịp trước Tết Nguyên đán, LĐLĐ tỉnh đã kịp thời, chủ động đối thoại với người sử dụng lao động và trực tiếp tổ chức đối thoại với CNLĐ tại công ty; tham gia nhiều giải pháp nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quyền lợi cho CNLĐ. Với sự nỗ lực, cố gắng của tổ chức công đoàn và sự chỉ đạo tích cực của các sở, ngành có liên quan, Công ty Everbest Việt Nam đã không phải ngừng hoạt động, đảm bảo được việc làm, thu nhập ổn định của gần 2.300 CNLĐ...

CỦNG CỐ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH

Tổ chức công đoàn có mạnh mới chăm lo tốt cho người lao động, vì thế, LĐLĐ tỉnh đã chú trọng việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức này. Theo đó, nhiều kế hoạch, chương trình hành động, giải pháp đã được đặt ra như thực hiện chương trình “Phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, nghiệp đoàn giai đoạn 2013-2018; thực hiện chương trình “Đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; triển khai mô hình “Phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước”. Cụ thể như đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, LĐLĐ tỉnh đã dự báo, khảo sát, nắm bắt tình hình phát triển của doanh nghiệp, lao động trên địa bàn để xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành; tuyên truyền, vận động CNLĐ vào tổ chức công đoàn, thành lập CĐCS, nghiệp đoàn. Công đoàn các cấp đã tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, tập trung nguồn lực để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Đặc biệt, đối với công tác nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động CĐCS, hàng năm LĐLĐ tỉnh đều chỉ đạo các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành hướng dẫn các CĐCS đánh giá, chấm điểm, phân loại CĐCS; từ đó có biện pháp củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các CĐCS yếu kém. Song song với đó, LĐLĐ tỉnh cũng thường xuyên, kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ công đoàn: Quan tâm tới công tác lựa chọn cán bộ công đoàn có năng lực, uy tín, tâm huyết, có vị thế để thực hiện tốt chức năng đại diện cho người lao động. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các CĐCS, nghiệp đoàn, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển tổ chức công đoàn Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, 2 đề tài khoa học cấp tỉnh “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động CĐCS khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh” và “Giải pháp nâng cao chất lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được đặc biệt quan tâm. Đi đầu trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CSCS, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn của cả nước, 5 năm qua, công đoàn tỉnh đã kết nạp mới 41.851 đoàn viên, thành lập 527 CĐCS. Hàng năm, có 85% CĐCS khu vực nhà nước được xếp loại CĐCS vững mạnh; 52% số CĐCS khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được xếp loại CĐCS vững mạnh; số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại tốt đạt 85%.

Đồng chí Trần Danh Chức, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, chia sẻ: Để đạt được những kết quả đó, các cấp công đoàn đã đổi mới phương pháp chỉ đạo, đổi mới nội dung hoạt động theo hướng sát, hướng về cơ sở, lấy CĐCS làm địa bàn hoạt động, lấy CNVC-LĐ làm đối tượng vận động, lựa chọn việc phù hợp. Nhờ đó, chất lượng hoạt động của CĐCS thời gian qua đã được nâng lên một bước; các hoạt động công đoàn tập trung vào việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp; nội dung phương thức hoạt động đã có nhiều đổi mới, thu hút đông đảo đoàn viên, CNLĐ tham gia hoạt động.

Thanh Hằng

.
.
.
.
.
.
.
.