Huyện Hải Hà: Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương

Tiên phong thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh

Chủ Nhật, 19/03/2017, 01:23 [GMT+7]
.
.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, thời gian qua, tuổi trẻ huyện Hải Hà đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động sôi nổi, thiết thực tham gia vào các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội...

ĐVTN huyện Hải Hà luôn gương mẫu đi đầu thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ. Trong ảnh: Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công Hải Hà.
ĐVTN huyện Hải Hà luôn gương mẫu đi đầu thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ. Trong ảnh: Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công Hải Hà.

Để nâng cao vai trò của thanh niên trong việc tham gia xây dựng đời sống văn hóa, Huyện Đoàn Hải Hà đã tổ chức nhiều hoạt động bồi dưỡng, tuyên truyền các kỹ năng sống, giao tiếp, ứng xử, tác phong và phong cách làm việc của thanh niên theo hướng “đúng mực trong ứng xử, lịch sự trong giao tiếp, năng động, sáng tạo, hiệu quả trong công việc”, đi đầu xây dựng nông thôn mới trong thanh niên nông thôn. Cùng với đó là tổ chức các hình thức hỗ trợ, cổ vũ, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến thông qua các hội thi trong học sinh, thanh niên; đấu tranh chống sự xâm nhập và ảnh hưởng của các hiện tượng phản văn hoá, sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; tổ chức và duy trì thường xuyên các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho thanh, thiếu niên. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, Huyện Đoàn Hải Hà đã tuyên truyền đến cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tổ chức đám cưới một cách trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với tập quán truyền thống văn hoá của từng dân tộc và hoàn cảnh gia đình. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của thanh niên, khơi dậy và phát huy những giá trị văn hoá tốt đẹp, loại bỏ mê tín dị đoan và các thủ tục rườm rà. Đa số các đám cưới của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong huyện đã được tổ chức gọn nhẹ mà vẫn đảm bảo trang trọng. Những hủ tục lạc hậu, những hiện tượng mê tín dị đoan trong việc tang ở các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc đã giảm đi rõ rệt. Thông qua các hoạt động lễ hội, các tổ chức Đoàn đã giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng, văn hoá, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đồng chí Bùi Thanh Tuấn, Bí thư Huyện Đoàn Hải Hà, cho biết: Thời gian qua, tuổi trẻ Hải Hà đã xung kích trong việc thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh bằng nhiều hoạt động thiết thực, trong đó phải kể đến việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, giờ giấc, tác phong, giao tiếp ứng xử trong thanh niên làm việc tại công sở; thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới đối với thanh niên, tham gia quản lý các hoạt động lễ hội; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao vui tươi lành mạnh, bài trừ tệ nạn xã hội, những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tham gia xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu với cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Huyện Đoàn Hải Hà đặc biệt quan tâm đến tuyên truyền, giáo dục, xây dựng nếp sống văn hoá đối với bản thân, gia đình thanh niên; nêu cao tinh thần học tập, rèn luyện đạo đức, tạo cho mình một lập trường, tư tưởng vững vàng, có lối sống trong sạch, lành mạnh. Từ những nhận thức, việc làm của thanh niên để xây dựng nền tảng đời sống văn hóa, bắt đầu từ bản thân, từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội và thực hiện từ những việc đơn giản nhất. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ huyện Hải Hà đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương; thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở các khu dân cư trên địa bàn.

Quế Ninh

.
.
.
.
.
.
.
.