Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực GD-ĐT

Thứ Năm, 16/02/2017, 11:09 [GMT+7]
.
.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Theo đó, Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo gồm có: 1- Dịch vụ giáo dục mầm non và phổ thông; 2 - Dịch vụ giáo dục trung cấp sư phạm và cao đẳng sư phạm; 3- Dịch vụ giáo dục đại học; 4- Dịch vụ giáo dục thường xuyên; 5- Nhóm dịch vụ khác.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm bảo đảm đủ ngân sách để thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công quy định theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.