.

Khẩn trương báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2012

Cập nhật lúc 10:42, Thứ Tư, 12/12/2012 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo UBND các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện việc thống kê đất đai năm 2012. Theo đó, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện thống kê đất đai và nộp báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2012 chậm nhất vào ngày 5-1-2013. Sau khi nhận được báo cáo kết quả thống kê đất đai của UBND xã, phường, thị trấn, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện thống kê đất đai năm 2012 của địa phương và nộp báo cáo chậm nhất vào ngày 15-1-2013.

Trang Thu

,
.
.
.
.
.