Bệnh xá Công an tỉnh: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Cùng với nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an tỉnh, bắt đầu từ tháng 4/2018, Bệnh xá Công an tỉnh đã chính thức trở thành cơ sở y tế công lập khám chữa bệnh tuyến 3, góp sức cùng với ngành Y tế của tỉnh trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.