Sinh viên Sư phạm được hỗ trợ hơn 200 triệu đồng vẫn là chưa đủ

Nhiều ý kiến cho rằng, chính sách hỗ trợ cho sinh viên Sư phạm là rất tốt nhưng chưa đủ khi ngành Sư phạm vẫn khó hút nhân tài vì nhiều lý do.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.