Ngành Ngân hàng Quảng Ninh trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở tại xã Đồn Đạc

Ngày 22/5, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh đã tổ chức thăm, trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2 hộ gia đình có trẻ em khuyết tật tại xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.