Tuyển chọn thanh niên tham gia "Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương"

Năm 2018, Trung ương Đoàn tổ chức "Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

.
.
    .
.
.
.
.
.
.