Bao giờ Việt Nam tiếp cận được vaccine ngừa Covid-19?

Đầu năm 2021, Việt Nam sẽ triển khai giai đoạn 1 sản xuất vaccine phòng, chống Covid-19. Cũng dự kiến đầu năm tới, Việt Nam sẽ tiếp cận được vaccine Covid-19 trên thế giới.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.