Thành ủy Móng Cái – Đảng ủy Cục Thuế tỉnh: Ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2018-2020

Ngày 21/11, tại TP Móng Cái đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2018-2020 giữa Đảng ủy Cục thuế tỉnh với Thành ủy Móng Cái.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.