Y tế Quảng Ninh thời cách mạng công nghiệp 4.0

Trong những năm qua, ngành Y tế Quảng Ninh đã tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), công nghệ số vào mọi hoạt động.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.