Phân luồng học sinh sau trung học cơ sở: Tìm giải pháp để đi đúng hướng

Những năm gần đây, mặc dù được đánh giá là đạt nhiều kết quả tích cực trong việc xây dựng một hệ thống giáo dục, đào tạo gồm nhiều ngành học, cấp học, bậc học và thu hút đào tạo học sinh từ các trình độ khác nhau trên khắp địa bàn tỉnh, tuy nhiên do nhiều lý do, việc thực hiện kế hoạch, lộ trình phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS vẫn gặp không ít khó khăn.

.
.
.
.
.
.
.
.
.