Điểm xét tuyển hầu hết các trường ĐH từ 15 điểm trở lên cho 3 môn theo tổ hợp

Theo ngưỡng đảm bảo đầu vào (điểm sàn) đã công bố, mức điểm xét tuyển hầu hết các trường từ 15 điểm trở lên cho 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (gồm điểm ưu tiên nếu có).

.
.
    .
.
.
.
.
.
.