Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp xã hội cho 8 đối tượng

Lương hưu và một số khoản trợ cấp dự kiến sẽ được điều chỉnh tăng theo lương cơ sở từ 1/7/2020.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.