Hải Hà phát động ủng hộ người nghèo và các xã, thôn đặc biệt khó khăn

Ngày 16/1, huyện Hải Hà tổ chức phát động ủng hộ người nghèo và các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.