Thơ

Thơ

Chủ Nhật, 11/12/2016, 16:00 [GMT+7]
.
.

Mẹ làm đường mỏ

Thương mẹ suốt ngày
Làm đường trên mỏ
Con đường không cây
Con đường không cỏ.

Ngày ngày mưa bay
Ngày ngày nắng đổ
Lưng mẹ bám dày
Bụi đường bụi mỏ.

Làm bao con đường
Mẹ không còn nhớ
Chỉ thấy áo quần
Bao giờ cũng cũ.

Chỉ thấy mẹ buồn
Khi đường xói lở
Trong mùa mưa gió
Trong cơn bão đổ
Con đường thì dài
Bàn tay mẹ nhỏ
Bao giờ mới xong
Những con đường mỏ.

Trần Tâm

Lãng đãng Cao Sơn

Mưa ở đây cũng khác ở dưới kia
Cơn mưa bắt nguồn từ núi thẳm
Có thể dưới kia mới chỉ là sương mỏng
Mà Cao Sơn đã thành hạt mưa giăng.

Bầu trời dưới kia đã bắt đầu nắng nhạt
Trên đỉnh Cao Sơn mây quá hóa sương mù
Đường lên mỏ bước chân người bận mải
Hết nắng cháy đường tiếp đến mưa sa
Vẫn cồn cào tiếng máy vào ca.

Người thợ mỏ Cao Sơn
Bước ngang tầm mây với
Mười mấy khối đất đá một tấn than vời vợi
Bát cơm người sấp ngửa quanh năm.
Giữa tầng than ngược gió mênh mang
Đường lên mỏ Cao Sơn nhiều trắc trở
Dù nắng dù mưa mùa nào hoa cũng trổ
Đi giữa ngàn xanh mây nõn gọi tên người.

Trần Đình Nhân

.
.
.
.
.
.
.
.