Sớm phê duyệt Đề án xây dựng các làng văn hóa dân tộc

Thứ Hai, 10/08/2020, 08:16 [GMT+7]
.
.

Thời gian vừa qua, cử tri huyện Vân Đồn có kiến nghị về việc đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Đề án xây dựng các làng văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Vân Đồn nói riêng, nhằm góp phần bảo tồn di sản văn hóa và tạo nên điểm nhấn thu hút du lịch.

Soọng cô là làn điệu dân ca độc đáo chất chứa tâm tư, tình cảm và ước muốn của người Sán Dìu trong đời sống. Các cuộc hát soọng cô cũng là môi trường diễn xướng dân gian, góp phần gìn giữ văn hóa tộc người. Ở xã Bình Dân, huyện Vân Đồn, loại hình dân ca này đã được nhiều nghệ nhân gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị.

Phụ nữ Sán Dìu xã Bình Dân huyện Vân Đồn hát soọng cô trên đồng.
Phụ nữ Sán Dìu xã Bình Dân huyện Vân Đồn hát soọng cô trên đồng.

Bà Từ Thị Kém, Chủ nhiệm CLB Hát soọng cô xã Bình Dân, hiện đang nắm giữ trên 100 bài hát, cho biết: CLB đã cùng với các nghệ nhân từng bước truyền dạy lại cho thế hệ sau những làn điệu, câu hát mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. CLB Hát soọng cô xã Bình Dân thành lập vào tháng 1/2016 với 23 thành viên, trong đó có 3 người được công nhận Nghệ nhân dân gian Việt Nam. Chúng tôi hy vọng Đề án xây dựng các làng văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Vân Đồn nói riêng sớm được phê duyệt và triển khai để giúp phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, tạo không gian cho chúng tôi thường xuyên biểu diễn văn nghệ, hát các bài hát truyền thống, chơi các trò chơi dân gian.

Việc được tham gia Làng văn hóa là cơ hội tốt để gia đình bà Kém cùng các hộ khác gìn giữ và bảo tồn văn hóa truyền thống của người Sán Dìu cho con cháu đời sau, từ đó cải thiện đời sống tinh thần.

Quảng Ninh có nhiều dân tộc anh em sinh sống. Mỗi dân tộc đều lưu giữ những giá trị, sắc thái văn hóa riêng. Từ cơ sở này, tỉnh có chủ trương thực hiện bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn và đã được thống nhất chỉ đạo cụ thể tại một số văn bản, trong đó đặc biệt được thể hiện ở Nghị quyết số 11 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, một trong những chỉ tiêu Nghị quyết đặt ra là: 100% địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án gìn giữ, bảo tồn và phát huy các bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, từng bước loại bỏ những hủ tục lạc hậu.

Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Du lịch, Ban Xây dựng Nông thôn mới và 10 huyện, thị xã, thành phố xây dựng Đề án thành lập các làng văn hóa dân tộc, trong đó có Làng văn hóa dân tộc Sán Dìu, huyện Vân Đồn. Mục tiêu của Đề án là xây dựng thiết chế văn hóa mang đậm bản sắc của từng dân tộc, qua đó, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, gắn với phát triển du lịch bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.

Giao lưu bóng đá nữ là một trong những sinh hoạt văn hóa thường niên của bà con dân tộc Sán Chỉ xã Húc Động (Bình Liêu) và dân tộc Dao xã Hải Sơn (Móng Cái).
Giao lưu bóng đá nữ là một trong những sinh hoạt văn hóa thường niên của bà con dân tộc Sán Chỉ xã Húc Động (Bình Liêu) và dân tộc Dao xã Hải Sơn (Móng Cái).

Cuối tháng 12/2019, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến các địa phương và một số sở, ngành về việc hoàn thiện đề cương Đề án và nay đang hoàn thiện dự thảo Đề án lần 1 để lấy ý kiến tham gia của các địa phương cấp huyện và sở, ngành hữu quan. Theo đó, trong quá trình xây dựng dự thảo Đề án đã có sự thay đổi do yêu cầu thực tiễn và Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt ngày 18/11/2019, Ban Dân tộc đã xin chủ trương tích hợp nội dung Đề án thành một nhiệm vụ trong Đề án phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, được xác định là nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tại Dự án về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp chỉ đạo của Trung ương. Tỉnh đã đồng ý với đề xuất, tham mưu này của Ban Dân tộc.

Mặt khác, Sở Du lịch hiện cũng đang hoàn thiện Đề án phát triển du lịch cộng đồng, trong đó có Làng dân tộc Sán Dìu, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn, dự kiến sẽ trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cho ý kiến trong tháng 8/2020.

Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.