Dấu ấn của văn học nghệ thuật Quảng Ninh

Thứ Bảy, 23/11/2019, 17:07 [GMT+7]
.
.

Trải qua chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, VHNT Quảng Ninh luôn hướng về tương lai, tự đổi mới chính mình để tìm ra hướng đi phù hợp, đạt nhiều thành quả đáng tự hào. Đội ngũ văn nghệ sĩ đã không ngừng đoàn kết, đam mê sáng tạo, hăng say sáng tác, góp sức xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Nhân dịp Đại hội Đại biểu Hội VHNT tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã ghi lại cảm xúc, đánh giá của đội ngũ văn nghệ sỹ về những dấu ấn hoạt động của Hội cũng như kỳ vọng gửi gắm vào sự đổi mới, phát triển của VHNT Quảng Ninh trên chặng đường mới.

Hoạ sĩ Vũ Tư Khang, Chi hội Mỹ thuật, Hội VHNT tỉnh:

“VHNT luôn đồng hành với sự phát triển của tỉnh”

Một nhiệm kỳ hoạt động đã đi qua, song những dấu ấn, thành tựu VHNT đã khẳng định sự đồng hành chặt chẽ với sự phát triển của tỉnh, đất nước trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của tỉnh, sự quan tâm, chăm lo đầu tư cơ sở vật chất, cơ chế khuyến khích VHNT phát triển đã tạo môi trường sinh hoạt và khích lệ văn nghệ sĩ sáng tạo.

Các tác phẩm VHNT đã góp phần tuyên truyền, đưa chủ trương, nghị quyết, đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống, đến gần với nhân dân. Từ các đề tài, chủ đề về phát triển dịch vụ, du lịch, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xây dựng thành phố thông minh, xây dựng hệ thống chính trị... đã có nhiều tác phẩm gây được tiếng vang lớn, có giá trị nghệ thuật, tư tưởng cao. Qua đây, cổ vũ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp đổi mới của tỉnh, đất nước, góp phần làm phong phú, lành mạnh đời sống tinh thần của nhân dân.

Hội viên Phạm Thanh Quyết, Chi hội Văn nghệ dân gian, Hội VHNT tỉnh:

“VHNT tỉnh Quảng Ninh đã phát triển toàn diện và mạnh mẽ, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ”

Trong những năm qua, có thể khẳng định, VHNT tỉnh Quảng Ninh đã đi đúng định hướng, bám sát yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, phát triển toàn diện và mạnh mẽ, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ. Đội ngũ văn nghệ sĩ đã phát huy tính độc lập, sáng tạo, đổi mới, thực sự trở thành người chiến sĩ xây dựng và phát triển nền VHNT tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Không chỉ khai thác các chủ đề lịch sử, truyền thống, nhiều tác phẩm VHNT mới đã mang đậm hơi thở cuộc sống đương đại, phản ánh hiện thực đất nước trong công cuộc đổi mới hôm nay. Các chủ đề về biển đảo, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được chú trọng khai thác, thông qua đó đã góp phần khẳng định chủ quyền, tình yêu thiên nhiên, đất nước và lòng tự hào dân tộc sâu sắc... Từ đây, tạo nên bức tranh văn học nghệ thuật phong phú, đa dạng, phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới.

Đạo diễn Lê Chính, Chi hội Sân khấu, Hội VHNT tỉnh:

"Phát huy giá trị bản sắc văn hóa, đưa các hoạt động VHNT tỉnh sát đời sống"

Trong 5 năm qua, hoạt động VHNT của tỉnh nhà đã có nhiều thành tựu, kết quả đáng chú ý, tổ chức thành công, hiệu quả cao các sự kiện VHNT lớn, đồng hành cùng các sự kiện, hoạt động văn hóa, kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Các hoạt động phong trào có bước phát triển sâu rộng, phong phú và đa dạng. Trong đó, chúng tôi thấy ấn tượng nhất là các sáng tác của văn nghệ sĩ với nhiều thành tựu, giải thưởng tiêu biểu.

Đặc biệt trong đó nổi lên là đề tài sáng tác về vùng đất, con người Quảng Ninh. Nhiều hoạt động sáng tác, biểu diễn đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, quảng bá đất và người Quảng Ninh, góp phần phát triển du lịch. Các hoạt động biểu diễn tại cơ cở được tổ chức khá tốt, sôi động, đa dạng. Sáng tác hội họa, nhiếp ảnh đã có nhiều hoạt động bề nổi gắn với du lịch, bước đầu gây ấn tượng tốt với du khách trong nước và quốc tế.

Chúng tôi mong rằng, thời gian tới Hội sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thực tế hơn trong việc tổ chức các hoạt động sáng tác, đi thực tế, nâng cao công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ... Bên cạnh đó, có các hoạt động, cơ chế đặt hàng với tác giả uy tín để có những tác phẩm lớn, có tầm vóc; mở rộng đề tài sáng tác... từ đó đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

NSNA Nguyễn Khắc Đạm, Chi hội Nhiếp ảnh, Hội VHNT tỉnh:

"Tập hợp, đoàn kết đội ngũ, tạo điều kiện cho các văn nghệ sĩ phát huy thế mạnh"

Theo tôi nhận thấy, trong thời gian qua, các hoạt động VHNT của tỉnh nhà đã phát triển khá tốt, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhiều lĩnh vực VHNT có các tác phẩm chất lượng, được vinh danh ở các sự kiện lớn, đạt giải thưởng uy tín. Đặc biệt đối với nhiếp ảnh, có nhiều nghệ sỹ đạt được thành tích đáng kể, tham gia triển lãm, đạt giải thưởng trong nước và quốc tế. Trong đó, xuất hiện nhiều tay máy trẻ có tiềm năng...

Với tiềm năng như vậy, chúng tôi cho rằng các hoạt động VHNT nói chung và nhiếp ảnh nói riêng thời gian tới nên tạo điều kiện, tạo sân chơi khuyến khích sức sáng tạo, kinh nghiệm của các nghệ sỹ giỏi, phát huy sức trẻ; có cách làm tập hợp được anh em nghệ sĩ, tạo cơ hội và khuyến khích nghệ sỹ có tài, có tâm phát huy hết tiềm năng. Để có nhiều tác phẩm đẹp, sinh động, mang hơi thở cuộc sống, cần tổ chức nhiều hơn các cuộc đi thực tế, trại sáng tác nhằm tạo chất liệu cho các tác phẩm chất lượng, sinh động, đóng góp thiết thực vào các hoạt động kinh tế, xã hội của tỉnh.

Hội viên Nguyễn Thị Dung, Chi hội Văn học, Hội VHNT tỉnh:

“Hội VHNT tỉnh luôn là "mái nhà chung" khơi nguồn sáng tạo cho văn nghệ sĩ”

Cùng với các nhiệm vụ tổ chức sáng tác, giới thiệu, quảng bá tác phẩm VHNT... thì công tác xây dựng tổ chức, củng cố đội ngũ luôn được Hội VHNT tỉnh quan tâm, đặc biệt là việc phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố trẻ có tài năng, niềm đam mê, thực hiện việc trẻ hóa đội ngũ. Nhiều năm liền, Quảng Ninh được đánh giá là tỉnh có số lượng hội viên và phong trào VHNT xếp vào tốp đầu trong cả nước; đội ngũ văn nghệ sĩ luôn nêu cao tinh thần “nghệ sĩ - chiến sĩ”, không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực nghề nghiệp và bản lĩnh trong lao động sáng tạo nghệ thuật.

Tôi mong muốn, thời gian tới, Hội VHNT tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện để văn nghệ sĩ được tăng cường giao lưu, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới tư duy nghệ thuật. Đồng thời, làm tốt vai trò cầu nối, thắt chặt tình cảm của những người nghệ sĩ, có thể cùng sẻ chia mọi vui buồn trong cuộc sống, trong quá trình lao động nghệ thuật để xây dựng tổ chức Hội trở thành gia đình thứ hai thân thiết, là "mái nhà chung" đầm ấm không thể thiếu đối với văn nghệ sĩ. 

Duy Khoa – Tạ Quân (Thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.