Thành lập Ban Quản lý Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông-Cặp Tiên

Thứ Tư, 30/10/2019, 14:03 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4220/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông-Cặp Tiên.

Đền Cửa Ông là một điểm đến thu hút đông đảo người dân, du khách bốn phương hằng năm.
Đền Cửa Ông là một điểm đến thu hút đông đảo người dân, du khách bốn phương hằng năm.

Ban Quản lý Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông-Cặp Tiên là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc UBND TP Cẩm Phả.

Ban chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện về tổ chức bộ máy, hoạt động, số lượng người làm việc của UBND TP Cẩm Phả và sự phối hợp trong công tác quản lý của của UBND huyện Vân Đồn theo quy chế, quy định. Đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan có thẩm quyền về lĩnh vực quản lý di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. 

Ban sẽ xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn 5 năm và hằng năm về quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ; xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo di tích. Ban cũng sẽ tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo cổ, sưu tầm phát huy giá trị di tích, quản lý nguồn thu phát sinh trong khu di tích theo quy định, thực hiện tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu di tích.

Việc thành lập Ban Quản lý Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông-Cặp Tiên sẽ góp phần bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị cũng như nâng tầm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông-Cặp Tiên.

Cao Quỳnh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.