Tăng cường giám sát việc đầu tư xây dựng, tôn tạo di tích văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng

Thứ Tư, 17/04/2019, 08:59 [GMT+7]
.
.

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 3008/VPCP-KGVX về việc báo cáo hoạt động dịch vụ văn hóa, tâm linh.

Theo công văn này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành chức năng của địa phương tăng cường giám sát việc đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo các công trình di tích văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

a
Tăng cường giám sát việc đầu tư xây dựng, tôn tạo di tích văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan liên quan làm rõ việc quản lý các hoạt động thương mại, dịch vụ, thu tiền công đức tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, địa điểm tâm linh gắn với các lễ hội nói chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hải Bình

.
.
.
.
.
.
.
.