Đại đoàn kết toàn dân

Xây dựng thôn văn hóa ở xứ đạo Hiệp Hòa

Chủ Nhật, 02/12/2018, 11:10 [GMT+7]
.
.

Xã Hiệp Hòa (TX Quảng Yên) có tới trên 90% dân số theo công giáo. Những năm gần đây, chính quyền xã đã đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền để nhân rộng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư. Từ đó, người dân tích cực, chủ động tham gia xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa.

g
Người dân thôn 10, xã Hiệp Hoà, tham gia ngày hội đại đoàn kết toàn dân trong thôn.

Ông Vũ Khắc Hoàn, Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa, chia sẻ: Hiệp Hòa là xã công giáo toàn tòng, trong những năm qua xã đã phối hợp chặt chẽ với ban hành giáo xứ, giáo họ trong xã triển khai các vấn đề như pháp lệnh tôn giáo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua đó, ban hành giáo xứ, giáo họ đã có sự chuyển biến về nhận thức, tích cực vận động giáo dân tham gia các phong trào văn hóa, xã hội ở địa phương… Đặc biệt, thời gian qua xã Hiệp Hòa đã đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Chính quyền, đoàn thể trong xã cùng ban hành giáo xứ, giáo họ đã tích cực tuyên truyền vận động giáo dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Đến nay, 100% thôn có người công giáo đã xây dựng quy ước thôn văn hoá và được bổ sung hàng năm nhằm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên cơ sở nội dung của cuộc vận động xã cũng linh hoạt triển khai các mô hình: Xứ họ đạo tiên tiến; gương người tốt, việc tốt ở thôn xóm; khu dân cư không có tệ nạn xã hội... Thông qua các mô hình đã phát huy được tinh thần đoàn kết, gắn trách nhiệm của mọi người, mọi nhà với các nhiệm vụ của địa phương, từ đó, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đặc biệt, thực hiện mô hình “Xứ đạo tiên tiến”, đều đặn hàng tuần, hàng tháng xã đã phối hợp chặt chẽ với ban hành giáo xứ, giáo họ tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật vào các buổi sinh hoạt giáo lý để bà con nắm bắt, trao đổi.

g
Người dân xã Hiệp Hoà tham gia vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm.

Điển hình như trong phong trào xây dựng nông thôn mới, chính quyền, đoàn thể xã cùng với ban hành giáo xứ, giáo họ vận động nhân dân hiến đất xây dựng các công trình cơ bản, bà con giáo dân, ai nấy bảo nhau tích cực tham gia. Qua đó, toàn xã đã có hàng chục hộ dân tự nguyện hiến trên 2.000m2 đất sản xuất và đất thổ cư, đóng góp hàng trăm triệu đồng và gần 1.500 ngày công lao động để mở rộng làm đường bê tông thôn xóm.

Bên cạnh đó, các thôn trong xã cũng tập trung vận động, tuyên truyền bà con dọn vệ sinh môi trường sạch sẽ, trồng hoa, cây xanh ven đường, thực hiện nếp sống hợp vệ sinh. Từ đầu năm đến nay xã huy động 10 đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường với 2.762 lượt người tham gia, khơi thông 6,2km rãnh thoát nước, thu gom trên 426m3 đất đá, rác thải, phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh các tuyến đường trục chính, trồng cây xanh và hoa trên 3,5km đường thôn, xóm. Bà con giáo dân trong xã tích cực đoàn kết cùng nhân dân trên địa bàn xây dựng gia đình văn hoá, thôn văn hóa. Đến nay, 14/16 thôn trong xã được công nhận thôn văn hóa, 90% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Đời sống của đồng bào công giáo trong xã ngày càng khởi sắc, giáo dân yên tâm, phấn khởi, hăng hái thi đua lao động sản xuất, sống “Tốt đời, đẹp đạo”.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.