Thành phố Hạ Long: Xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh

Lan toả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

Thứ Hai, 14/08/2017, 07:24 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn TP Hạ Long không ngừng được nâng cao. Đặc biệt, năm 2017, phong trào được thực hiện gắn với chủ đề công tác năm của tỉnh về “Xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh” đã càng huy động được sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân tham gia, phấn đấu thi đua xây dựng các danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Khu phố văn hoá”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”... Qua đó, góp phần tạo môi trường văn hoá lành mạnh trên địa bàn dân cư, thúc đẩy thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ông Lê Duy Kiều (ngoài cùng, bên phải), Bí thư kiêm Trưởng khu phố 3, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, trò chuyện, nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân trong khu phố.
Ông Lê Duy Kiều (ngoài cùng, bên phải), Bí thư kiêm Trưởng khu phố 3, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, trò chuyện, nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân trong khu phố.

Là khu phố duy nhất của TP Hạ Long 14 năm liên tục giữ vững danh hiệu “Khu phố văn hoá”, khu phố 3, phường Hồng Hà đã có nhiều cách làm sáng tạo, cụ thể hoá các nhiệm vụ để thực hiện phong trào hiệu quả, nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của người dân. Ông Lê Duy Kiều, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu phố 3, chia sẻ: Dân cư trên địa bàn phần lớn là các gia đình cán bộ, công chức, do đó ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước rất tốt. Song để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đi vào nền nếp, khu phố đã chủ động xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kịp thời, hợp lý các quy định trong quy ước địa phương để nhân dân tự giác làm theo. Đơn cử như việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, khu phố tổ chức ký cam kết với các gia đình trong việc không rải tiền vàng trên đường đưa tang; các hộ dân ở sát mặt đường quốc lộ phải có văn bản đề nghị UBND phường khi sử dụng vỉa hè phục vụ tang lễ; thực hiện tiết kiệm vòng hoa trong lễ viếng... Trên cơ sở quy định, hầu hết các hộ dân đều đồng thuận cao và chấp hành tốt. Mới đây, với sự đầu tư của thành phố, nhà văn hoá khu phố vừa được xây dựng lại khang trang, song các hộ dân trên địa bàn đều tự nguyện đóng góp kinh phí để trang bị thêm cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu sinh hoạt chính trị, văn hoá của khu phố.

Năm 2017, 20/20 phường của thành phố đều đăng ký xây dựng danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, 166/167 khu phố đăng ký xây dựng danh hiệu “Khu phố văn hoá”. Ban chỉ đạo phong trào từ thành phố đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng thành viên bám sát với thực tiễn địa phương để triển khai hoạt động. Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”  gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh” lan toả sâu rộng, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã vào cuộc mạnh mẽ, thường xuyên tuyên truyền cho người dân hiểu được rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Trong đó, chú trọng vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; duy trì thực hiện đi vào nền nếp Bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”; thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường gắn với chương trình “Toàn dân làm vệ sinh môi trường vì một Hạ Long xanh”... Tính đến cuối tháng 5-2017, thành phố đã tổ chức trên 240 lượt tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ thành phố đến các phường về quy định của pháp luật trong viết, đặt biển hiệu quảng cáo. Đồng thời vận động nhân dân tháo dỡ và tịch thu 1.470 biển quảng cáo di động trên vỉa hè, 722 biển hiệu, quảng cáo sai quy định, lấn chiếm không gian vỉa hè, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Đặc biệt, công tác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã có chuyển biến tích cực. Các đám cưới, đám tang được thực hiện theo nếp sống mới đã giảm thiểu những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, các phong tục, tập quán tốt đẹp được phát huy. Theo đó, thành phố đã ban hành Quyết định số 4574/QĐ-UBND về việc “Cấm rải tiền Việt Nam và các loại tiền khác của nước ngoài trên đường đưa tang; không rắc vàng mã trên đường đưa tang”. Thành phố đã tổ chức hội nghị quán triệt với sự tham gia của các doanh nghiệp, công ty dịch vụ tổ chức tang lễ, từ đây huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của các tổ chức trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác tham gia. Đến nay, tình trạng rải tiền, vàng mã trên đường đưa tang gần như đã không còn. Qua đó, góp phần đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn TP Hạ Long thật sự đi vào cuộc sống, trở thành một phong trào thi đua yêu nước rộng lớn của các tầng lớp nhân dân.

Nguyễn Dung

.
.
.
.
.
.
.
.