"Những ngày không quên" tập 40: Dương ấm ức vì Bảo có bạn gái mới

Trong "Những ngày không quên" tập 40, Dương tâm sự với Huệ rằng cô buồn vì chuyện Bảo có bạn gái mới.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.