Bộ VHTTDL cấp phép khai quật khảo cổ tại di tích Đầu Rằm, Quảng Ninh

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4153/QĐ-BVHTTDL về việc khai quật khảo cổ tại di tích Đầu Rằm, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.