Bất ngờ! Gameshow "Trò chơi liên tỉnh" được sản xuất với... 10 triệu mỗi số

Nhà báo Lại Văn Sâm đã chia sẻ những câu chuyện hậu trường giới mới tiết lộ khi còn tham gia sản xuất chương trình Trò chơi liên tỉnh.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.