Rối Việt Nam dự Liên hoan Quốc tế các Nhà hát

Nhà hát Múa rối Thăng Long sẽ tham dự Liên hoan Quốc tế các Nhà hát lần thứ 11 - Kerala 2019 (ITFoK ), tổ chức tại Thrissur (Ấn Độ) từ ngày 20-26/1.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.