Liệt sĩ từng là Chủ tịch Liên tỉnh Quảng Hồng đầu tiên

Đồng chí Trần Quốc Thảo, nguyên Bí thư Đặc khu uỷ Hồng Gai, vị Chủ tịch đầu tiên của Liên tỉnh Quảng Hồng, là người đứng đầu Đặc khu Hồng Gai tổ chức cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Vùng mỏ những ngày đầu kháng chiến.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.