"Bố già" bản điện ảnh thu về 22 tỷ trong một ngày, lập kỷ lục phòng vé

Chỉ trong nguyên ngày (full-sneak) chiếu sớm đầu tiên, "Bố già" bản điện ảnh đã đạt doanh thu trong một ngày chiếu sớm cao nhất từ trước đến nay.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.