Xây dựng thương hiệu du lịch nơi cửa ngõ phía Tây của tỉnh

Thời gian qua, TX Đông Triều đã xúc tiến phát triển du lịch bằng nhiều giải pháp bài bản, đồng bộ, bước đầu cho hiệu quả cao.

.
.
.
.
.
.
.
.
.