Đông Triều: Vận hành hết công suất dịch vụ xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu

.
Video: 21/02/2021 14:21
.
.

Tính đến nay, Đông Triều đã có gần 14.000 người đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tự nguyện.

.
.
.
.