Dự kiến tiếp tục duy trì gói kích cầu du lịch đến hết năm 2021

.
Video: 05/12/2020 13:41
.
.
Trước những tác động của đại dịch Covid - 19, chính sách kích cầu kịp thời của tỉnh đã tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch Quảng Ninh có những bước phục hồi. Để hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch cũng như tạo điều kiện để du khách có cơ hội du lịch tại Quảng Ninh, tại kì họp thứ 21 sắp tới, HĐND tỉnh khóa 13 sẽ xem xét quyết nghị chính sách kích cầu du lịch trong năm 2021.
 
.
.
.
.