Đảm bảo sản xuất nông nghiệp khi thời tiết rét đậm, rét hại

.
Video: 20/12/2020 13:09
.
.

Để hạn chế thiệt hại do giá rét, nông dân và các hộ sản xuất trong tỉnh đang chủ động các biện pháp chống rét cho vật nuôi và cây trồng, đảm bảo năng suất vụ đông.

.
.
.
.