Công bố quy hoạch phân khu KKT Vân Đồn

.
Video: 19/12/2020 13:13
.
.

Ngày 18/12, Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn tổ chức hội nghị công bố các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thuộc KKT Vân Đồn và trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án trên địa bàn KKT Vân Đồn.

.
.
.
.