Hạ Long tập trung cải tạo hạ tầng, kéo giảm TNGT

.
Video: 19/11/2020 10:38
.
.

Nhằm kéo giảm TNGT, tạo điều kiện cho người và phương tiện giao thông đi lại thuận lợi, an toàn, TP Hạ Long đã và đang triển khai xử lý, cải tạo hạ tầng giao thông, khắc phục các vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

.
.
.
.