Cô giáo vùng cao hết lòng vì sự nghiệp giáo dục

.
Video: 19/11/2020 10:52
.
.

Không ngại khó khăn, vất vả, cô giáo Hoàng Thị Tám ở Ba Chẽ với 30 năm gắn bó với nghề dạy học, đã mang lại cơ hội học tập tốt hơn cho trẻ em vùng cao.

.
.
.
.