Ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch Covid-19

.
Video: 07/08/2020 15:08
.
.

Quảng Ninh đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào việc hỗ trợ người dân khai báo y tế và truy vết các ca mắc hoặc nghi mắc Covid-19 (nếu có).

.
.
.
.