Phát huy vai trò tổ tự quản trong phòng dịch Covid -19

.
Video: 28/08/2020 14:20
.
.

Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, các tổ công tác tự quản là lực lượng chính trong việc tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; kiểm soát chặt chẽ sự biến động về nhân khẩu trên địa bàn, kịp thời phát hiện, thông báo ngay cho chính quyền, cơ quan y tế cơ sở những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh.

.
.
.
.