Các đơn vị vận tải khách chủ động phòng chống Covid -19

.
Video: 09/08/2020 16:48
.
.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, thực hiện yêu cầu của sở GTVT, các DN vận tải, đặc biệt là các DN vận tải khách công cộng đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

.
.
.
.