Quảng Ninh: Tích cực thử nghiệm SGK lớp 1 mới

.
Video: 13/07/2020 13:56
.
.

Với bộ SGK lớp 1 mới, các giáo viên đang tích cực dạy thử nghiêm các môn học để có thể cùng học sinh bắt nhịp tốt với những nội dung này.

.
.
.
.