Đáp ứng tốt hơn nhu cầu nước sạch của người dân

.
Video: 09/05/2020 19:21
.
.

Nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, những năm qua, Quảng Ninh không ngừng đầu tư cải tạo, nâng cấp, phát triển mạng lưới cấp nước từ thành thị đến khu vực nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. 

.
.
.
.