Điện lực Quảng Ninh đảm bảo cấp điện phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

.
Video: 09/04/2020 07:57
.
.

Nhu cầu sinh hoạt, làm việc tại nhà của người dân tăng cao trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống Covid-19, Công ty Điện lực Quảng Ninh đang triển khai nhiều giải pháp cấp bách đảm bảo cung cấp điện.

.
.
.
.