Ủng hộ ngư dân Vân Đồn tiêu thụ nhuyễn thể

.
Video: 23/03/2020 11:37
.
.
Nhằm xúc tiến, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nhuyễn thể giúp huyện Vân Đồn hiện nay, ngành than đã và đang chung tay hỗ trợ ngư dân huyện Vân Đồn tiêu thụ nhuyễn thể do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

.
.
.
.