Quảng Ninh: Phòng chống Covid-19 tại các khu tập thể công nhân

.
Video: 17/02/2020 14:59
.
.
Là ngành có đông công nhân lao động, để ổn định sản xuất, các đơn vị ngành than đang đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống Covid-19 tới người lao động, nhất là tại các khu tập thể công nhân.

 
.
.
.
.