Đồn biên phòng CKQT Móng Cái siết chặt quản lý tuyến biên giới

.
Video: 24/02/2020 15:20
.
.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh Quảng Ninh về tăng cường các biện pháp chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng (BP) Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã và đang tăng cường các biệt pháp siết chặt quản lý khu vực đường biên và các cửa khẩu.

.
.
.
.