Cẩm Phả: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn

.
Video: 16/01/2020 16:07
.
.

Nồng độ cồn đo được là 1,386mg/l khí thở, gấp 3 lần mức vi phạm cao nhất nhưng nam thanh niên vẫn điều khiển xe máy tham gia giao thông. Hành vi này sẽ bị xử phạt ở khung cao nhất với số tiền phạt lên tới 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe tới 2 năm.

.
.
.
.