Từ 1/1/2020, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

.
Video: 15/12/2019 16:46
.
.

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh chính thức triển khai hồ sơ bệnh án điện tử  thay thế hoàn toàn hồ sơ bệnh án giấy hiện tại đang thực hiện bắt đầu từ 1/1/2020.

.
.
.
.