Quyết liệt ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại

.
Video: 04/12/2019 16:05
.
.

Những tháng cuối năm 2019, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả được Quảng Ninh triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp.

.
.
.
.