Liên hoan nghiệp vụ báo chí Quảng Ninh lần thứ I năm 2019

.
Video: 23/09/2019 12:16
.
.

Liên hoan nghiệp vụ báo chí Quảng Ninh lần thứ I năm 2019

.
.
.
.