Công sở không rác thải nhựa

.
Video: 01/09/2019 13:30
.
.

Từ cuối tháng 4/2019 TP Hạ Long triển khai hành động "nói không với rác thải nhựa", các cơ quan đơn vị tại TP Hạ Long đã gương mẫu, đi đầu chuyển sang sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường thay cho đồ nhựa dùng một lần.

.
.
.
.