Cần lắm nhà ở công nhân KCN Texhong Hải Hà

.
Video: 07/08/2019 17:06
.
.

Hiện nay Khu công nghiệp Texhong Hải Hà có khoảng 10 nghìn lao động làm việc tại các nhà máy. Tuy nhiên do chưa có nhà ở công nhân tập trung, nhiều lao động phải ở trong các khu nhà trọ, ảnh hưởng đến việc thu hút lao động đến với Khu công nghiệp.

.
.
.
.