Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ

.
Video: 26/08/2019 16:37
.
.

Thời gian qua, Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ để thu hút bệnh nhân.

.
.
.
.