Đấu tranh tội phạm khu vực biên giới

.
Video: 21/06/2019 16:58
.
.

Thời gian qua, Bộ đội biên phòng Quảng Ninh đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh chống tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ an ninh trật tự trên khu vực biển đảo của tỉnh.

.
.
.
.