.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ Dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và nâng cấp QL18 (Hạ Long - Mông Dương)

.
Thời sự online: 16/01/2017 18:51
.
.
[video(36681)]
.
.
.
.