.

TP Cẩm Phả: Hạ ngầm cáp điện, cáp viễn thông phục vụ dự án giao thông trọng điểm

.
Thời sự online: 24/11/2015 06:31
.
.
[video(32605)]
.
.
.
.