.

Nhà máy sửa chữa tầu biển lớn nhất Đông Nam Á lần đầu tiên đón tàu biển vào sửa chữa

.
Thời sự online: 31/05/2016 16:02
.
.
[video(33926)]
.
.
.
.