.

Công an tỉnh: Triển khai mệnh lệnh tổng kiểm tra phương tiện chở quá tải

.
Thời sự online: 25/05/2017 08:32
.
.
[video(39461)]

.
.
.
.