.

Ấn tượng với những ngôi nhà 'tranh' ở xã vùng biên.

.
Thời sự online: 23/02/2017 08:40
.
.
[video(37441)]
.
.
.
.