.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long thăm và làm việc với Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng

.
Thời sự online: 07/07/2015 13:49
.
.
[video(31646)]
.
.
.
.