.

Thi công xuyên Tết, công nhân được thưởng 14 triệu đồng

.
Thời sự online: 21/02/2018 13:07
.
.
[video(45481)]
.
.
.
.